Markowe szkło dla markowych produktów

Nowoczesny marketing oczekuje od producentów materiałów promocyjno- reklamowych wciąż nowych nośników reklamy, stawiając przy tym wymóg coraz silniejszego ich powiązania z towarem będącym przedmiotem oferty, oczekuje rosnącej atrakcyjności wizualnej oraz praktyczności, będącej poza skalą produkcji, gwarancją masowego odbioru.

Odpowiedzią na te oczekiwania było powstanie w 1994 r. prekursorskiej firmy polskiej z udziałem kapitału zagranicznego IMS Glass Decor Sp. z o.o. Praktycznie jej powstanie wyprzedziło nawet krajowe zapotrzebowanie rynkowe na szkło dekorowane, co oznaczało dla IMS produkcję głównie na eksport. Była to cenna okazja poznania wysokich oczekiwań jakościowych zachodnich importerów, rozwijania nowoczesnych technik dekoracji szkła, a także możliwość organizacji produkcji w oparciu o zachodnie zamówienia.

Dzisiejszy IMS, po dziewięciu latach rozwoju, to firma znana na rynku europejskim, tym bardziej na krajowym, dostarczająca szkło w Polsce do wszystkich liczących się browarów, większości producentów alkoholi, soków, wód mineralnych, kawy i wyrobów tytoniowych. Europejskimi odbiorcami produktów firmy IMS Glass Decor są między innymi browary z Niemiec, Holandii, Francji i Szwajcarii.

Nie przez przypadek to głównie producenci napojów są największymi odbiorcami wyrobów dekorowanych przez IMS. Dekoracja na szkle służącym do ich konsumpcji jest niejako niezbędna wobec potrzeby ustawicznej reklamy. Z dużym zadowoleniem IMS odnotowuje tu stale rosnące zapotrzebowanie, co za tym idzie, zamówienia na szkło reklamowe płynące z innych sektorów wytwórczości, w ogóle nie związanych z produkcją napojów. Jest to rynek o dużym potencjale wzrostu.

Rozwój marek powoduje rosnące zapotrzebowanie na wizualną identyfikacją towaru. Marka staje się instrumentem zdobywania nowych, a także utrwalania starych, silnych pozycji na rynku. Obserwuje się duże przywiązanie konsumentów do szkła, w jakim zwyczajowo podaje się ich ulubiony napój.

Zdając sobie całkowicie z tego faktu sprawę, wiele firm o znaczącej pozycji na rynku decyduje się na szkło ekskluzywne, projektowane z myślą tylko o nich, zastrzeżone na późniejszym etapie.

Szkło jest identyfikowane z marką znacznie dłużej niż krótko żyjące reklamy. IMS stanowi efektywny pomost między takim zapotrzebowaniem a aparatem wytwórczym całego świata. W kraju opiera się na współpracy z Krosno Glass S.A. oraz Trendglass, za granicą zaś IMS pozyskuje szkło praktycznie z każdej huty w Europie, ale również z USA, Ameryki Południowej czy Dalekiego Wschodu.

Uniwersalność i elastyczność to podstawowe atuty IMS. Nie ma dla zakładu zamówień zbyt małych ani zbyt dużych. Firma nadal pracuje poniżej swych zdolności wytwórczych.

Priorytetem zawsze jest wiarygodność, nie mniejszą jednak rolę pełni wszechstronność, rozumiana jako ustawiczne dopasowywanie się do wymogów projektów i kreacji klientów, choćby nie dotyczyły one nawet samego szkła. Mamy tu na myśli różnorodne usługi: specyficzne pakowanie, trudne znakowania, skomplikowaną logistykę, nowe techniki zdobienia, projektowanie, przedłużone magazynowanie. Większość z nich jest możliwa dzięki krótkiej, bezpośredniej drodze między działem sprzedaży a produkcją.

Wszystko to składa się na sukces zakładu, w którym pracują ludzie silnie zaangażowani i utożsamiający się z dalszymi losami firmy.
 
 


Home Page

Pomysł, szkło, dekoracja, sukces

Butelki

Techniki dekoracji

Mały słownik szkła i dekoracji

O nas

Kontakt    © IMS Glass-Decor